AKADEMIA RODZICA

RELACJA Z I WARSZTATÓW AKADEMII RODZICA
 

RELACJA Z II WARSZTATÓW AKADEMII RODZICA
 

RELACJA Z III WARSZTATÓW AKADEMII RODZICA
 

CEL AKADEMII RODZICA

W sprzyjającej atmosferze przy filiżance kawy chcielibyśmy wesprzeć rodziców w procesie wychowawczym, stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń, edukacji i zabawy. Organizowane przez Fundację warsztaty umiejętności wychowawczych, nastawione są na wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności, niezbędne do budowania satysfakcjonującej relacji z dzieckiem w różnych okresach jego życia.

Zależy nam, aby był to czas dla rodziców, moment ich refleksji, oderwania od codziennych obowiązków, skupienia na celach wychowania. W czasie trwania zajęć zapewniamy opiekę dzieciom :) – odbywają się zajęcia z pedagogiem i animatorem.

Gwarantujemy miłą, luźną atmosferę i garść inspiracji do wykorzystania w niełatwym procesie wychowania.

ZAPRASZAMY RODZICÓW

którzy:
• chcą wspierać rozwój intelektualny, poznawczy i społeczny swojego dziecka,
• obserwują, że stosowane przez nich metody wychowawcze nie przynoszą spodziewanego rezultatu,
• szukają efektywnych rozwiązań trudnych sytuacji,
• chcieliby dostrzec swoje mocne i słabe strony w sytuacjach wychowawczych,
• chcą wymienić się doświadczeniami z innymi osobami.

ZAKRES TEMATYCZNY SPOTKAŃ

• Efektywna komunikacja na linii rodzic – dziecko (tematyka zrealizowana w sezonie 2015)
• Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka. Jak je umiejętnie kształtować i wzmacniać?
• Emocje są ważne- wspieranie inteligencji emocjonalnej dziecka. (tematyka zrealizowana w sezonie 2015)
• Jak mądrze wyznaczać dziecku granice? (tematyka zrealizowana w sezonie 2015)
• Jak mądrze motywować dziecko? (tematyka zrealizowana w sezonie 2015)
• Kij czy marchewka, czyli dylematy wychowania.
• Jak mądrze chwalić dziecko?

PROWADZĄCY

Warsztaty prowadzą:

• Psycholog mgr Tatiana Smok-Gwiazdowska,
• Doradca zawodowy i personalny, dyplomowany coach, autoryzowany trener pamięci Magdalena Sokołowska-Leger MELIORES – Centrum Rozwoju Osobistego

Animacje dla dzieci:

• Pedagog, logopeda, animator kultury, trener teatralnych działań Anna Maria Żukrowska ZIELONA OWCA
• Pedagog, logopeda Marzena Włoszczyk

SPOTKANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

FOTORELACJA ZE SPOTKANIA Z PRZEDSIĘBIORCAMI W ŻERKOWIE
 

FOTORELACJA ZE SPOTKANIA Z PRZEDSIĘBIORCAMI W JAROCINIE
 

Za nami kolejne wydarzenie. Liczba uczestników na spotkaniach pt. „Możliwości rozwoju sektora MŚP, dzięki zewnętrznym źródłom finansowania” oraz „Jak rozbudzić potencjał firmy,
dzięki zewnętrznym źródłom finansowania” pozytywnie nas zaskoczyła :). Pierwsze spotkanie odbyło się w Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym w Żerkowie. Drugie – w w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Jarocinie. Organizatorami była Fundacja Wsparcia i Rozwoju ”Antrejka”, Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o z siedzibą w Gostyniu, Bank Spółdzielczy w Jarocinie oraz Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie

Było nas ponad 50 osób. To dowód na to, jak spore jest zainteresowanie wśród przedsiębiorców poszerzaniem wiedzy w tym zakresie. Na podstawie przeprowadzonych ankiet zapoznaliśmy się z preferencjami przedsiębiorców co do: tematyki, czasu oraz formy kolejnych spotkań. Oczywiście wszystkie Państwa sugestie zostaną wzięte pod uwagę podczas organizacji kolejnych spotkań. Liczymy na Państwa obecność w równie licznym gronie.

Tematykę związaną z pozyskiwaniem środków unijnych przedstawiła pani Agnieszka Rybacka, która przekazała przedsiębiorcom fakt, że pojawia się coraz więcej informacji, coraz więcej konkursów, ale niestety coraz mniej szans na proste dotacje, bowiem są one przeznaczane na przedsięwzięcia innowacyjne. Przedsiębiorcy na spotkaniu dowiedzieli się o ogłoszonych obecnie konkursach o dofinansowanie, zwłaszcza na wprowadzenie na rynek nowych bądź ulepszonych wyrobów, produktów czy usług. Zostało również po krótce omówione co w obecnej sytuacji zastępuje te dotacje. W tej chwili są to niskooprocentowane pożyczki w ramach inicjatywy JEREMIE, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Przedsiębiorcy dowiedzieli się również, gdzie ich szukać.

Kolejnym mówcą był pan prezes Banku Spółdzielczego w Jarocinie Jan Grzesiek, który przedstawił ofertę banku, również atrakcyjną dla przedsiębiorców. W odróżnieniu od niskooprocentowanych pożyczek, kredyty z BS są mniej skomplikowane, procedura rozpatrywania wniosku krótsza, a przyznanie kredytu przez bank nie wymaga tak dokładnego rozliczenia i kontroli ze strony instytucji zarządzających, jak to się odbywa przy pożyczkach ze środków unijnych. Dodatkową zaletą tych kredytów jest ich tanie zabezpieczenie w postaci poręczenia ze środków unijnych w ramach inicjatywy JEREMIE przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych z siedzibą w Gostyniu. Ofertę przedstawiła w tym temacie pani Prezes Zarządu Aneta Karkosz. Dzięki takim zabezpieczeniom zwiększa się zdolność kredytowa i możliwość uzyskania większego kredytu.

Cieszy nas, że na naszym spotkaniu został przedstawiony nowy produkt przez SFPK a mianowicie poręczenie wadialne i karta wadialna, którymi szczególnie interesowali się przedsiębiorcy biorący udział w przetargach. Dzięki temu zostaje zwiększona dla nich możliwość odniesienia sukcesu biorąc udział w kilku przetargach jednocześnie nie angażując gotówki.

Po części wykładowej spotkania w imieniu organizatorów wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, znaleźli się chętni do gry w kręgle, a także tacy, którzy dopytywali o szczegóły podczas rozmów w kuluarach przy kawie. Nastąpiła wymiana kontaktów między samymi przedsiębiorcami a także między nimi i naszymi partnerami.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY wszystkim przedsiębiorcom za przyjęcie zaproszenia, a naszym współorganizatorom za współudział i partnerstwo w organizacji wczorajszego wydarzenia. Do zobaczenia :)